Referater og innkallinger
(sist endret 02 juni -23)

Vi har ledig plass i styret. Er det noe for deg,

vil du være med oss inn i framtiden?


BEBOER Sammenkomst:
Vi skal ha en enkel grillsammenkomst den 7 juni fra kl 1630

på lekeplassen hvor vi tenner noen griller.

På denne siden vil vi lage linker til referater og annen relevant informasjon.
Klikk på tekstlinjen til det du ønsker mer informasjon om.

Er det noe du ønsker vi skal diskutere? 

Send en mail til oss: 

                                        ovrehellevel@outlook.com

VEDTEKTER:

Vedtekter pr 09.05.2022

De siste STYREMØTEREFERATER:
Ønsker du kopi av tidligere protokoller/referater - send oss en mail !

Styremøte 01-23

Styremøte 02-23

Styremøte 03-23

(Neste "møte" er planlagt; grillsammenkomst i juni)

ÅRSMØTER:
Neste ordinære årsmøte er planlagt til mai 2024 kl 17. på lekeplassen

STYREMØTE:
Neste styremøte er planlagt til august/september 2023.