Referater mm.
(sist endret 21 september -23)

På denne siden vil vi lage linker til referater og annen relevant informasjon.
Klikk på tekstlinjen til det du ønsker mer informasjon om.

VEDTEKTER:

Vedtekter pr 09.05.2022

De siste STYREMØTEREFERATER:
Ønsker du kopi av tidligere protokoller/referater? - send oss en mail !

Styremøte 03-23

Styremøte 04-23

Styremøte 05-23 

(Neste styremøte  ikke bestemt)

ÅRSMØTER:
Årsmøte 2023 var 03. mai.
Neste ordinære årsmøte er planlagt til:
(uke 19) mai 2024 kl 17
- på lekeplassen i forbindelse med dugnad.
Vi må planlegge med 2 stk dugnadsdager, da vi håper på
å montere ny rutsjebane/sklie og skrape og male "huset". 

Medlemsmøter 2023:
Dugnaden var 03. mai.
Siste medlemsmøte var 07. juni - grillsammenkomst.

Styremøter:
(Styret i ØHV har generell møteplan:
styremøte i januar og mars.
Årsmøte med dugnad ved lekeplassen i mai.
Styremøte i september og november.)

Er det noe du ønsker vi skal diskutere
eller hjelpe til med ? 

Ta personlig kontakt eller send en mail til oss:
 
   ovrehellevel@outlook.com
(Vi har også postkasse ved nr 5/7)