Referater mm.
(sist endret 20 januar 2024)

På denne siden vil vi lage linker til referater og annen relevant informasjon.
Klikk på tekstlinjen til det du ønsker mer informasjon om.

VEDTEKTER:

Vedtekter pr 09.05.2022

De siste STYREMØTEREFERATER:
Ønsker du kopi av tidligere protokoller/referater? - send oss en mail !

Styremøte 04-23

Styremøte 05-23 

STYREMØTE 01-24'

STYREMØTE 01-24 TILLEGG

Neste styremøte er planlagt i april/mai-24

ÅRSMØTER:
Årsmøte 2023 var 03. mai.
Neste ordinære årsmøte er planlagt til:
(uke 19) mai 2024 kl 17
- på lekeplassen i forbindelse med dugnad.
Vi planlegger å skrape og male "huset" på lekeplassen samt
montering av nytt utstyr?

Medlemsmøter 2023:
Årsdugnaden var 03. mai.
Siste medlemsmøte var 07. juni - grillsammenkomst.
Tilleggsdugnad 28.09 for demontering/montering sklie.

Styremøter:
(Styret i ØHV har generell møteplan:
styremøte i januar og mars.
Årsmøte med dugnad ved lekeplassen i mai.
Styremøte i september og november.)

Er det noe du ønsker vi skal diskutere
eller hjelpe til med ? 

Ta personlig kontakt eller send en mail til oss:
 
   ovrehellevel@outlook.com
(Vi har også postkasse ved nr 5/7)