(Sist oppdatert 18.05.24)

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM ER MEDLEMMER.
(Husk at et medlemskap ikke automatisk gir deg plass i styret - det krever villighet).
I tillegg til å være "det formelle Norge" sitt kontaktpunkt arbeider vi for å holde fellesarealene
i god stand - spesielt lekeplassen.

Øvre Helle Vel ( ØHV) har postadresse: Øvre Helle 5 (B), 4525 Konsmo
Vi har egen postkasse.

Vi ble formelt registrert i Brønnøysund 08.06.2022 (org nr. 929 314 646) og styret består av:

Leder: Ulf (nr 19) med Bente (nr 37) som styremeldem.
 

Ønsker du kontakt med styret? Besøk oss eller send epost til:  ovrehellevel@outlook.com
 eller legg lapp i postkassa vår (ved nr 7/9) eller til et styremedlem.

Vellet er registrert i frivillighetsregisteret og spiller du via NORSK TIPPING  kan du
registrere oss som din GRASSROTMOTTAKER
Dersom du registrerer oss som din grassrotmottaker vil vi kunne få ca 7%
av det du tipper/spiller for tilbake for bruk i vellet.


Alle som bor i området Øvre Helle også langs Audnedalsveien kan bli medlemmer.
Kontingenten er satt til kr 200 pr år, 
som innbetales til konto 9230 30 12542.
(Kontingent innbetalt etter 15. august gjelder også for året etter.)  

         Innmelding kan gjøres ved å :             
Skrive Navn og husnummer i meldingsfeltet ved betaling av kr 200 til vår bankkonto:
                                        9230 30 12542
Sender du en mail til oss: ovrehellevel@outlook.com, vil vi legge deg til på vår mail-liste.
(Du vil da få regnskap, innkallinger,årsmeldinger mv på mail)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øvre Helle Vel ble opprettet for mange år siden.  I dagens tid er det aktuelt med
"organisasjonsnummer" for å bli tatt seriøst mange steder.  Registrering krevde
vedtekter og til tross for 
at de gamle protokollene refererte til vedtekter, var de
ikke noe sted å finne. Rykter gikk på at vedtektene muligens forsvant i en brann. 
Vårt alternativ var derfor å "starte på nytt", med nydaterte vedtekter,
selv om vellet ble etablert i tidsrommet 1975-1980.


VÅRE VEDTEKTER  finner du på siden "Referater mm.". 
På siden "Aktuelle saker !" er litt annen informasjon.
(finner ikke siden?  -  trykk på "knappen"  "- 3 streker" oppe til venstre på siden)