Øvre Helle Vel ønsker alle et fredelig år i 2023 og håper på flere medlemmer.

Per 15 mars har 28 av 51 mulige husstander valgt å støtte
opp om vårt arbeid. Tusen takk til dere :-)

Vi håper alle trives og har det bra.

Har du ønsker som vi kan hjelpe med ? - ta kontakt !


TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM ER MEDLEMMER OG SOM VISER
AT DERE BRYR DERE OM NÆRMILJØET VÅRT.
(Husk at et medlemskap ikke automatisk gir deg plass i styret - det krever villighet og valg)

Øvre Helle Vel ( ØHV) har postadresse: Øvre Helle 5B, 4525 Konsmo
Vi har egen postkasse.

Vi ble formelt registrert i Brønnøysund 08.06.2022 (org nr. 929 314 646) og styret består av:

Leder: Torill (nr 5) med Bente (nr 37) og Ulf (nr 19) som styremeldemmer.
(Torill har drevet ØHV i mange år, selv om ØHV ikke har vært formelt registrert)

Ønsker du kontakt med styret? Besøk oss eller send epost til:  ovrehellevel@outlook.com eller legg lapp
i postkassa vår (ved nr 7/9) eller til et styremedlem.

Vellet er registrert i frivillighetsregisteret og spiller du via NORSK TIPPING  kan du registrere oss som GRASSROTMOTTAKER
Dersom du registrerer oss som din grassrotmottaker vil vi kunne få ca 7% av det du tipper/spiller for tilbake for bruk i vellet.


Alle som bor i området Øvre Helle også langs Audnedalsveien kan bli medlemmer. Kontingenten er satt til kr 200 pr år,
som innbetales til konto 9230 30 12542. (Kontingent innbetalt etter 15. august gjelder også for året etter.)  

         Innmelding kan gjøres ved å :              

  1. Sende mail til ovrehellevel@outlook.com med informasjon om: NAVN og  ADRESSE og telefonnummer, eller. 
  2. Levere en lapp med Navn, Adresse, Epost og Telefonnummer i postkassa vår på stativet ved nr 7/9).

(og deretter uoppfordret overføre kr 200 til vår nye bankkonto: 9230 30 12542)

VÅRE VEDTEKTER  finner du på siden "Referater og innkallinger".  På siden "Aktuelle saker (?)" er litt annen informasjon.
(finner ikke siden?  -  trykk på "knappen"  "- 3 streker" oppe til venstre på siden)