AKTUELLE SAKER (?)

Neste styremøte er planlagt til mars 2023. 

Er det noe du ønsker vi skal diskutere? 

Send en mail til oss: 

                                        ovrehellevel@outlook.com


Får du fremdeles vanninntregning i kjelleren ved mye nedbør - også nå, etter at kommunen gravde bekken dypere?
Vi er intressert i å samle en oversikt, slik at vi kan stå sammen og eventuelt sende en felles "sak" til
kommunen om utfordringen. Prat med oss, send mail eller legg en lapp i postkasse til Torill (nr 5), Bente (nr 37) eller Ulf (nr 19)

- Vi har søkt Lyngdals kulturfond om tilskudd på ca 40.000 til blant annet ansvarsforsikring og utskiftning av noe lekeplassutstyr.
Lyngdal kommune har utbetalt kr 15.000 til oss i desember 2022.

cry- Vi har søkt og fått avslag fra Olsokfondet om kr 5.000 i støtte til grill/Hage selskap. (AVSLAG 09 november) 

Vi sendte brev til Lyngdal kommune 28.10.22 hvor vi ba om at kommunen setter av budsjettmiddler (i 2024?) for å renske
opp i slukene langs veien i vårt område. 

Spb Sør tar betalingsgebyrer hhv kr 1,5 og 5 for giro med og uten KID. Vi oppretter derfor en tilleggskonto i BN bank
da de for tiden er gebyrfrie (konto: 9230 30 12542). (Vi har nå organisasjonsnummer og må ha "bedriftsbankkonto")  


ANSVAR drift/vedlikehold av lekeplassen:
I følge gjeldende regelverk har vellet ansvaret for lekeplassen i området vårt. For at ikke det enkelte styremedlem skal
kunne gå personlig konkurs ved uhell eller lignende skader der har vi tegnet medlemskap med forsikring i
 
"Vellenes Fellesorganisasjon" (velnett.no), (medlemsavgift er pt under kr 1.000 pr år - egenandel 10.000).