AKTUELLE SAKER (sist endret 02 juni -23)

Vi har 1 ledig styreplass.


Vi skal ha en Grillsammenkomst 7 juni.

Vi møtes ved lekeplassen fra kl 1630.


Neste styremøte er planlagt til etter sommeren 2023.
(dersom ikke noe spesielt krever annet) 

Er det noe du ønsker vi skal diskutere? 

Send en mail til oss: 

           ovrehellevel@outlook.com
(eller legg en lapp i postkassa vår ved nr 7 / 9).

(Styret i ØHV har forløpig møteplan: styremøte i januar og mars. Årsmøte med dugnad ved lekeplassen i mai. Styremøte i september og november.) 
Takk til alle som møtte på Årsmøte 2023 med dugnad.Vi har (i 2023) sendt avgårde flere søknader om støtte til utskiftninger på lekeplassen av lekeapparater.
Vi har pr 16. mai -23 fått kr 5.000 på konto som vi har øremerket "Ny Lekeplass", og fått et tildelingsbrev på 35.000.
Vi får også desverre en del negative svar.
(og vi har nå 4 søknader "under behandling").
Vi sendte mail, i starten av februar -23, til brøyteansvarlig på Konsmo om brøytingen ved lekeplassen vår. Vi setter ikke pris på at lekeplassen er blitt et "snøoppsamlingsområdet".
Etter et positivt møte med kommunen har vi kommet til enighet som kan oppsumeres slik:
Kommunen tilsv. klargjør et område nord for lekeplassen (venstre side av stolpe) til framtidig lagringsplass for snø.  Vellet må ta opp med beboere at de ikke kan legge snø fra egen tomt og gårdsplass ut på gangvei eller veibane. Beboere må eventuelt skuffe (“kjøre”) snøen helt over veien og inn på (eller lengre vekk) veiskulder / tilsvarende.


Vi sendte brev til Lyngdal kommune 28.10.22 hvor vi ba om at kommunen setter av budsjettmiddler (i 2024?) for å renske opp i slukene langs veien i vårt område. ANSVAR drift/vedlikehold av lekeplassen:

Lyngdal kommune har følgende rutine for lekeplassen vår: LYKOMRUTINE
I følge gjeldende regelverk har vellet ansvaret for lekeplassen i området vårt. For at ikke det enkelte styremedlem skal
kunne gå personlig konkurs ved uhell eller lignende skader der har vi tegnet medlemskap med forsikring i
 
"Vellenes Fellesorganisasjon" (velnett.no), (medlemsavgift er pt under kr 1.000 pr år - egenandel 10.000).