AKTUELLE SAKER (sist endret 21.september-23)

Vi takker vår "grassrotgivere" via Norsk Tipping. Kr 434,58 er mottatt.

Vi har fått tilsagn om kr 40.000 til nyanskaffelser til lekeplassen -
Har du noen idèer? Del dem med oss på mail !

Vi har fremdeles 1 stk ledig styreplass og trenger i tillegg ett medlem med
regnskapsforståelse som 
"revisor" 
til årsregnskapet 2023. 
(Vi MÅ ha en som ikke sitter i styret dersom vi skal kunne få tilbake (over 10.000 kr) i MVA penger i 2024)
(Enkelt regnskap med kanskje 20 bilag i året.)
Er ett av disse to verv noe for deg?
Gi oss beskjed dersom du vil hjelpe oss. 

Vi sendte brev til Lyngdal kommune 28.10.22 hvor vi ba om at kommunen setter av budsjettmiddler for å renske opp i slukene langs veien i vårt område,
og 2/8-23 ble planleggningsbefaring foretatt. Litt undersøkelser om "rørgater" skal gjøres før selve rensingen starter opp.  TAKK, VI SER DET ER UTFØRT NÅ !Telenor er i området uke 32,33 og forsøker å verve kunder til nytt fiberbredbånd som planlegges med oppstart vår/sommer 2024.  Da kan det endelig bli konkuranse på fiberbredbånd her - velkommen! 


VI PRØVER OSS PÅ FACEBOOK MED GRUPPE:  ØVRE HELLE VEL

Vi har fått ny sklie/rutsjebane og da starter fase 2: Riving og Monteringsarbeid.
Klarer vi det nå i høst?  Kan du helpe? Ta kontakt med Bente (nr37),
eller send en mail!


FREESBEEGOLF og/eller BOCCA?

Vi undres, er det interesse for at vi skal spare penger til en treningskurv som kan
for eksempel plasseres:

en eller annen sted foran ballbingen, og skal vi lage/merke for for bocca inne i bingen? 
Kommenter på:
Facebook eller send oss din mening på mail: ovrehellevel@outlook.com 


Vi har (i 2023) sendt avgårde mange søknader om støtte til utskiftninger på lekeplassen av lekeapparater.  Vi får desverre negative svar på de fleste søknader (og vi har nå 3 "under behandling").

Pr nå har vi fått "Ny sklie/rutsjebane" til ca 50.000 kroner (se bilde over).

Takk til alle som møtte på GRILLSAMMENKOMSTEN
7. juni.

Vi sendte mail, i starten av februar -23, til brøyteansvarlig på Konsmo om brøytingen ved lekeplassen vår. Vi setter ikke pris på at lekeplassen er blitt et "snøoppsamlingsområdet".
Etter et positivt møte med kommunen har vi kommet til enighet som kan oppsumeres slik:
Kommunen tilsv. klargjør et område nord for lekeplassen (venstre side av stolpe) til framtidig lagringsplass for snø.  Vellet må ta opp med beboere at de ikke kan legge snø fra egen tomt og gårdsplass ut på gangvei eller veibane. Beboere må eventuelt skuffe (“kjøre”) snøen helt over veien og inn på (eller lengre vekk) veiskulder / tilsvarende.


ANSVAR drift/vedlikehold av lekeplassen:

Lyngdal kommune har følgende rutine for lekeplassen vår: LYKOMRUTINE
I følge gjeldende regelverk har vellet ansvaret for lekeplassen i området vårt. For at ikke det enkelte styremedlem skal
kunne gå personlig konkurs ved uhell eller lignende skader der har vi tegnet medlemskap med forsikring i
 
"Vellenes Fellesorganisasjon" (velnett.no), (medlemsavgift er pt under kr 1.000 pr år - egenandel 10.000).