AKTUELLE SAKER (sist endret 04 desember-23)

Lyst til å bidra med litt ekstra penger til lekeplassen ?
trykk på linken og velg:

https://www.spleis.no/project/354135/

Ønske om medlemskontingenten for 2024 - kr 200 pr husstand - kommer snart i
postkassen og på mail. Vi håper på Deres bidrag / støtte.

Telenor har bekreftet at de starter opp med fiberbredbånd i kabel på Øvre Helle.
De første signaler er ventet i kabelen innen september 2024.
Da får vi 2 fiberbredbåndskabel-leverandører her: Altifiber og Telenor.


Vi har fremdeles (november-23) 1 stk ledig styreplass og trenger i tillegg ett medlem med
regnskapsforståelse som 
"revisor" 
til årsregnskapet 2023. 
(Vi MÅ ha en som ikke sitter i styret dersom vi skal kunne få tilbake (over 10.000 kr) i MVA penger i 2024)
(Enkelt regnskap med kanskje 20 bilag i året.)
Er ett av disse to verv noe for deg?
Gi oss beskjed dersom du vil hjelpe oss. Vi har pr november-23 fått tilsagn om kr 40.000 til nyanskaffelser til lekeplassen -
Har du noen idèer? Del dem med oss på mail!
                 ovrehellevel@outlook.com


Vi takker vår "grassrotgivere" via Norsk Tipping. Kr 434,58 ble mottatt i september-23Den nye rutsjebanen er nå montert på dugnad. Takk tili  dugnadsgjengen!

Spesielt takk for Rutsjebanen til : 
Amedia, Lyngdal Avis for kr 35.000 samt
Lyngdal kommune kr 9.250  og
Sparebanken Sør, Lyngdal for kr 5.000 - totalt kr 49.250

Vi sendte brev til Lyngdal kommune i 2022, hvor vi ba om at de satt av budsjettmiddler for å renske opp i slukene langs veien i vårt område,
og 2/8-23 ble planleggningsbefaring foretatt. Etter litt undersøkelser om "rørgater" startet selve rensingen opp.  TAKK, VI SER DET ER UTFØRT NÅ !


Vi har (i 2023) sendt avgårde mange søknader om støtte til utskiftninger på lekeplassen av lekeapparater, og vi har nå 1 "under behandling".
Dette har medført at vi har kjøpt inn ny sklir og litt reservedeler.

Takk til alle som møtte på GRILLSAMMENKOMSTEN
7. juni.


Vi sendte mail, i starten av februar -23, til brøyteansvarlig på Konsmo om brøytingen ved lekeplassen vår. Vi setter ikke pris på 
at lekeplassen er blitt et "snøoppsamlingsområdet".
Etter et positivt møte med kommunen har vi kommet til enighet som kan oppsumeres slik:
Kommunen tilsv. klargjør et område nord for lekeplassen (venstre side av stolpe) til framtidig lagringsplass for snø.  Vellet må ta opp med beboere at de ikke kan legge snø fra egen tomt og gårdsplass ut på gangvei eller veibane. Beboere må eventuelt skuffe (“kjøre”) snøen helt over veien og inn på (eller lengre vekk) veiskulder / tilsvarende.