AKTUELLE SAKER (sist endret 11 april 2024)

ÅRSMØTE 2024 MED DUGNAD ER
TIRSDAG 14 MAI KLOKKEN 17 PÅ LEKEPLASSEN.

(Ved dårlig vær flyttes årsmøte til nummer 19) 

Saker som ønskes behandlet må være mailet eller lagt i postkassa
senest 03 mai.

I tillegg behandler vi regnskap for 2023, velger Ulf til leder og Bente til styret,
samt eventuet en til til styret.

Vel møtt.Det ryktes at "Kafeen" på Spar
skal åpne med drift før 17.mai.
VI heier 

Vi sendte henvendelse til kommunen om brøyting av "gang og sykkelsti"
fra oss og til jernbanebroa. Her er svaret fra Kommunen: 

Svar fra LY KOMM 30 januar 2024

Ønske om medlemskontingenten for 2024 - kr 200 pr husstand - er levert i
postkassen og på mail. Vi håper på Deres bidrag / støtte.
(konto=9230.30.12542 + husnummer i meldingsfeltet)

Telenor har startet opp arbeidet med fiberbredbånd i kabel på Øvre Helle.
De første signaler er ventet i kabelen innen september 2024.
Da får vi 2 fiberbredbåndskabel-leverandører her: Altifiber og Telenor.


Vi har fremdeles 1 stk ledig styreplass.
I tillegg trenger vi
 en person med regnskapsforståelse som "revisor" 
til årsregnskapet 2024. Det er et enkelt regnskap med kanskje 20 bilag i året. Revisjonen er maksimalt en 2 timers jobb som utføres i januar/februar 2025.
(Revisor kan ikke sitte i styret)

Er ett av disse to verv noe for deg?
Gi oss beskjed dersom du vil hjelpe oss. Vi fikk i november-23 fått tilsagn om kr 40.000 til nyanskaffelser til lekeplassen, og vi kjøper inn en Traktor for rollelek og en vippe.
Takk til Agder fylkesskommune (kr 20.000) og Stiftelsen Sophies Minde (kr 20.000).

Har du noen idèer? Del dem med oss på mail!
                 ovrehellevel@outlook.com

Vi takker våre (i dag 4 stk) "grassrotgivere" via Norsk Tipping. Kr 434,58 ble mottatt i september-23 og 436,19 i januar-24Den nye rutsjebanen er nå montert på dugnad. Takk tili  dugnadsgjengen!

Spesielt takk for Rutsjebanen til : 
Amedia, Lyngdal Avis for kr 35.000 samt
Lyngdal kommune kr 9.250  og
Sparebanken Sør, Lyngdal for kr 5.000 - totalt kr 49.250

Vi sendte brev til Lyngdal kommune i 2022, hvor vi ba om at de satt av budsjettmiddler for å renske opp i slukene langs veien i vårt område,
og 2/8-23 ble planleggningsbefaring foretatt. Etter litt undersøkelser om "rørgater" startet selve rensingen opp.  TAKK, VI SER DET ER UTFØRT NÅ !


Takk til alle som møtte på GRILLSAMMENKOMSTEN
7. juni -23.


Vi sendte mail, i starten av februar -23, til brøyteansvarlig på Konsmo om brøytingen ved lekeplassen vår. Vi setter ikke pris på 
at lekeplassen er blitt et "snøoppsamlingsområdet".
Etter et positivt møte med kommunen har vi kommet til enighet som kan oppsumeres slik:
Kommunen tilsv. klargjør et område nord for lekeplassen (venstre side av stolpe) til framtidig lagringsplass for snø.  Vellet må ta opp med beboere at de ikke kan legge snø fra egen tomt og gårdsplass ut på gangvei eller veibane. Beboere må eventuelt skuffe (“kjøre”) snøen helt over veien og inn på (eller lengre vekk) veiskulder / tilsvarende.